*
*
* autoškola KOUSAL
*
*
*
* *
* Úvod
* Kurzy, výuka a zkouška
* Výcviková vozidla
* Kondiční jízdy
* Školení řidičů referentů
* Vrácení ŘP
* Přihláška, kontakty
* *
* *
*
*
*

Naše kurzy, výuka a zkouška

Nabídka kurzů a výuky řízení motorových vozidel
Zaměřujeme se na výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“ (motorová vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg), a tomu odpovídá i naše nabídka kondičních jízd.

Kurz k získání řidičského oprávnění skupiny „B“ se skládá ze dvou částí, tzn. teoretické a praktické výuky. k vykonání zkoušky je nezbytné absolvovat celý kurz. Teoretická výuka se koná v naší učebně na Smetanově ulici ve Vsetíně. Výuka a výcvik probíhají podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka
probíhá formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje konzultace s učitelem. Termín teoretických hodin není fixní, je možné ho po dohodě přizpůsobit Vašim potřebám.

Praktický výcvik
rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven dle zákona č. 247/2000 Sb. Jízdy si domlouvá každý student individuálně, výuka probíhá i o víkendech a večerních hodinách.

Přijetí do výcviku
zahájení kurzu může být zahájeno poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu
závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 měsíce. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku zkrátit.

Ukončení kurzu
můžeme provést poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Po dokončení kurzu vykonáváte zkoušku na Městském úřadě ve Vsetíně, jejíž cena není zahrnuta v kurzovném. Skládá se ze tří částí: předpisů o provozu vozidel (100 Kč), konstrukce a údržby vozidla (200 Kč) a praktické jízdy (400 Kč).


* © Ivo Kousal 2010 Úvod | Kurzy, výuka a zkouška | Výcviková vozidla | Kondiční jízdy | Školení řidičů referentů | Vrácení ŘP | Přihláška, kontakty