*
*
* autoškola KOUSAL
 
*
*
*
* *
* Úvod
* Kurzy, výuka a zkouška
* Výcviková vozidla
* Kondiční jízdy
* Školení řidičů referentů
* Vrácení ŘP
* Přihláška, kontakty
* *
* *
  *
*
*

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?

  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • výpis z karty řidiče
  • žádost do autoškoly

* © Ivo Kousal 2010 Úvod | Kurzy, výuka a zkouška | Výcviková vozidla | Kondiční jízdy | Školení řidičů referentů | Vrácení ŘP | Přihláška, kontakty