*
*
* autoškola KOUSAL
 
*
*
*
* *
* Úvod
* Kurzy, výuka a zkouška
* Výcviková vozidla
* Kondiční jízdy
* Školení řidičů referentů
* Vrácení ŘP
* Přihláška, kontakty
* *
* *
  *
*
*

Ztráta 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost se prokazuje posudkem od osobního lékaře.

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pozor ! o vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Co je k tomu potřeba přinést ?

  • oznámení o dosažení 12 bodů
  • výpis z karty řidiče
  • žádost do autoškoly

* © Ivo Kousal 2010 Úvod | Kurzy, výuka a zkouška | Výcviková vozidla | Kondiční jízdy | Školení řidičů referentů | Vrácení ŘP | Přihláška, kontakty